Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) merupakan badan berkanun yang bertanggungjawab menguruskan kemudahan pembiayaan perumahan sektor awam. Penubuhan LPPSA yang sebelum ini dikenali sebagai Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP), Kementerian Kewangan Malaysia telah berkuatkuasa sepenuhnya pada 1 Januari 2016.

Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis Pembiayaan

Terdapat 7 Jenis Pembiayaan seperti berikut –

Jenis 1  :
Membeli Rumah Atau Petak Rumah Kediaman Yang Telah Siap

Jenis 2 :
Membina Rumah Di atas Tanah Sendiri

Jenis 3 :
Membeli Rumah Atau Petak Rumah Kediaman Dalam Pembinaan

Jenis 4 :
Membeli Tanah Dengan Tujuan Membina Rumah

Jenis 5 :
Menyelesaikan Hutang Pinjaman Perumahan Daripada Bank/Institusi Kewangan

Jenis 6 :
Membina Rumah Di atas Tanah Yang Dibeli Melalui Pinjaman BPP/LPPSA

Jenis 7 :
Membuat Kerja Ubahsuai Rumah Atau Petak Rumah Kediaman

Compare