Lukisan Pelan & Kelulusan PBT

Plan Drawing & Authority Approval

Lukisan Pelan & Kelulusan PBT

Kami menawarkan khidmat lukisan pelan rumah yang professional untuk tujuan mendapatkan kelulusan binaan bangunan daripada pihak berkuasa tempatan (PBT), samada ianya untuk rumah baru, tambahan ataupun ubahsuai.

Pelan kelulusan bangunan ini akan diperiksa dengan teliti dan di ‘endorsed’ oleh Panel Arkitek dan Perunding kami yang berpengalaman dan berdaftar. Kelulusan sesuatu binaan bangunan itu sangat penting bagi mendapatkan sijil kelayakan menduduki – CCC.

  • Apakah tu CCC – CCC adalah singkatan bagi ‘certificate of completion and compliance” atau dalam bahasa melayu adalah sijil siap dan pematuhan. Dulunya CCC ini dikenali sebagai CF dalam bahasa inggeris ‘certificate of fitness’ atau bahasa melayu disebut sebagai sijil layak menduduki.
  • CCC ini akan dikeluarkan oleh pihak PBT apabila rumah anda telah siap dan mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh pihak PBT.

Apa kelebihannya memiliki CCC ?

  • Sekiranya rumah kita memiliki CCC, kita boleh insurankan rumah tersebut dan rumah tersebut juga boleh dijual dengan harga pasaran.
  • Sekiranya rumah tersebut tidak memiliki CCC, bank hanya akan menilai sebagai tapak tanah yang mempunyai rumah yang mana nilaian rumah tersebut kebiasaannya adalah rendah kerana nilai yang diambil kira adalah nilai harga tanah bukannya nilai rumah itu sendiri.

 

Sila isikan semua butiran di bawah dan kami akan menghubungi anda  secepat mungkin.

Permohonan Kelulusan

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

Compare

Enter your keyword