Latest News

Rumah Terbengkalai? Apa Pembeli Boleh Buat?

Apa yang boleh pembeli lakukan jika projek perumahan anda telah disahkan terbengkalai? Akta Pemajuan Rumah 1. Seksyen 8A kepada Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1967 (Pindaan 2015), berkuatkuasa pada 1Julai 2015 menyatakan, sekiranya pemaju gagal atau dengan sengaja atau enggan meneruskan sesuatu projek perumahan dalam tempoh masa enam (6) bulan secara berterusan atau lebih […]

Compare

Enter your keyword